Afganistan 1979-1989
News Search:
Home · Artykuły · Forum · Download · Linki · Kontakt · Galeria · Szukaj17 Maj 2021 20:31
Rozdzielczośc ekranu
Strona jest dostosowana do rozdzielczości ekranu 1366x768 dla przeglądarki Mozilla Firefox.
Aby zwiększyć lub zmniejszyć czasowo rozdzielczość Twojego ekranu, przy wciśniętym prawym ctrl przekręć rolką myszki i dobierz odpowiednią dla siebie rozdzielczość.
Afganistan 1979-1989
40 Armia Ogólnowojskowa w AfganistanieW końcu 1981 roku i na początku 1982 roku, dla zabezpieczenia ciągłego ruchu kolumn transportowych n przez przełęcz Salang , sformowano 278 drogowo-komendancką brygadę (dkbr), w jej skład wszedł armijny 692 samodzielny drogowo-komendancki batalion (w Afganistanie od 1980 roku) i trzy bataliony ochrony.
Bataliony brygady były rozlokowane: Kabul – Czaugani (miejsce stacjonowania dowództwa brygady) – Chumri.

Afganistan 1979-1989, Ograniczony Kontyngent Wojsk Radzieckich, 40 ArmiaLatem 1982 roku 159 inżynieryjna brygada drogowo-budowlana (idsbr) był przeformowana w 58 brygadę samochodową (awtbr), składała się z siedmiu batalionów (cztery samochodowe, dwa bataliony mechanizacji, które zastąpiono batalionami samochodowym i batalion remontowy). Do ewakuacji uszkodzonych pojazdów był sformowanego w Przykarpackim Okręgu Wojskowym PrzkWO 501 batalion ewakuacyjny (oeb).

Te przedsięwzięcia doprowadziły do powiększenia liczebności 40 AO do ok. 100 tysięcy żołnierzy.
Ostatnie wzmocnienie radzieckich wojsk było przeprowadzone w latach 1984 - 1985.

Na początku 1984 roku 285 pułk czołgów 108 MSD był przeformowany na 682 pułk zmotoryzowany i przegrupowywany z Bagram w Ruchu (dolina rzeki Pancziszer).Dodatkowo, dwukrotnie powiększono liczebność ooSpN do czterech oddziałów: trzy oddziały były rozlokowane wzdłuż granicy afgańsko-pakistańskiej w linii Dżelalabad - Gazni - Kandahar i jeden oddział który znajdował się pod Bagram, w początku 1985 roku przegrupowywany został pod Barakbarak.

Działający w Afganistanie od 1980 roku, armijny batalion radio- i radiotechnicznego zwiadu (RRTR) został przeformowany w 264 pułk specjalnego przeznaczenia (OsN), (6 punktów radiopelengacyjnych). W skład 45 pułku saperów (isp), dodano do już istniejących inżynieryjno- saperskiego i drogowego batalionu nowo sformowany batalion specjalnego minowania.


W październiku 1984 r. w zmotoryzowanych i desantowych batalionach sformowano etatowe plutony rozpoznawcze.

Największe operacje bojowe były przeprowadzone w roku 1985.
W tym roku liczebność 40 AO osiągnęła największą liczbę i osiągnęła 108, 8 tysięcy ludzi (w tym 106 tysięcy żołnierzy), w jednostkach liniowych służyło tylko – 73 tys. żołnierzy.

Największe operacje bojowe były przeprowadzone w roku 1985.
W tym roku liczebność 40 AO osiągnęła największą liczebność 108, 8 tysięcy ludzi (w tym 106 tysięcy żołnierzy), w jednostkach liniowych służyło tylko – 73 tys. żołnierzy.

W marcu 1985 roku w skład 40 Armii były wprowadzene dwie brygady SpN (obrSpN), w skład których weszły 4 ooSpN, już rozlokowane na afgańskim terytorium, i cztery nowe oddziały (jeden z nich był sformowany bezpośrednio w Afganistanie ze składu osobowego pododdziałów 40 Armii).
W skład 5 gw. MSD wszedł wprowadzony do Heratu z ZSRR - 12 gw. msp.

Oprócz tego, 28 armijny pułk artylerii rakiet (rieap) był przeformowany na samobieżny pułk artylerii a 45 pułk saperów (isp) był wzmocniony batalionem drogowym (który był dotychczas samodzielnym batalionem budowy dróg -oidb z Kunduzu).

Wzmocniono także 70 gw. samodzielną brygadę zmotoryzowaną (omsbr): dodano do niej sprowadzony z ZSRR 4 zmotoryzowany batalion, który ostatecznie oddano w skład 56 gw. brygady desantowo-szturmowej (dszbr) - (w latach 1980-1985 56 gw. dszbr była faktycznie, „pułkiem” o trzy batalionowej strukturze).

Do Kabul były wprowadzony nowe samodzielne bataliony ochrony (obo), które zaczęły ochraniać obiekty w afgańskiej stolicy. Dwa obo (w Kabulu i Chumri), w którym przebywała 278 drogowo-komendancka brygada (dkbr), były przeformowane w drogowo-komendanckie bataliony.
Na trasie Kuszka – Szyndand był rozlokowany nowy batalion 276 brygady rurociągowej (tpbr), który zbudował i obsługiwał tę gałąź rurociągu.

W 1985 roku nastąpiły pewne zmiany etatowo-organizacyjne w strukturze jednostek i pododdziałów 40 Armii. W marcu 1985 roku kompanie obrony przeciwchemicznej w dywizjach zmotoryzowanych były przeformowane w kompanie miotaczy ognia, na stany brygad i samodzielnych pułków wprowadzony pluton miotaczy ognia.

Liczba oddziałów agitacyjno-propagandowych (bapo) (w składzie dywizji, brygad i niektórych pułkach 40 Armii) do pracy wśród miejscowej afgańskiej ludności wzrosła do 15.

Na przełomie 1985 i 1986 r. dwóm brygadom specnazu (brSpN) dodano po samodzielnej eskadrze śmigłowców (owe), eskadry przeniesiono z ZSRR.

Do 1986 roku liczebność 40 Armii osiągnęła 108,8 tysięcy ludzi (106 tysięcy żołnierzy), w tym w linii – 73 tysiące.
Na 1 lipca 1986 roku w skład Armii wchodziły 133 bataliony i dywizjony (nie licząc pomocniczych i logistycznych pododdziałów i oddziałów).
82 bataliony ( 61,7%) wykonywały na 862 strażnicach funkcje wartowniczo-ochronne: 23 bataliony – chroniły ciągi komunikacyjne,
14 batalionów – lotniska,
23 bataliony – ochraniały różne inne wojskowe i ekonomiczne obiekty,
22 bataliony – pilnowały osiedla i miejscowe organy władzy.
Do aktywnych bojowych działań można było wykorzystać tylko 51 batalionów.
Na uzbrojeniu 40 Armii znajdowało się koło 29 tysięcy jednostek bojowej techniki (w tym do 6 tysięcy czołgów, BMP i BTR).

W 1986 roku, zaczyna się ograniczanie liczebności 40 Armii, przede wszystkim kosztem oddziałów pomocniczych i logistycznych.

Afganistan 1979-1989, Ograniczony Kontyngent Wojsk Radzieckich, 40 ArmiaSzeroko rozreklamowane wyprowadzenie w końcu 1986 roku sześciu radzieckich pułków z Afganistanu było częściowo propagandowym trickiem. Z tych jednostek, tylko cztery pułki były liniowymi - trzy przeciwlotnicze (dwa pułki rakiet przeciwlotniczych i jeden pułk artylerii przeciwlotniczej - ze składu 201 MSD) i jeden pułku czołgów (z 5 gw. MSD).
Pozostałe - dwa “pułki zmotoryzowane” były skompletowane żołnierzami różnych pododdziałów, zwalnianymi do rezerwy i żołnierzami jednostek budowlanych 342 zarządu prac inżynieryjnych (uia) wycofywanych do ZSRR.
Łącznie wycofano 15 tysięcy ludzi, 53 czołgi i 200 BMP/ BTR.

Od 15 maja 1988 roku, po zakończonych w kwietniu genewskich porozumieniach w sprawie Afganistanu, zaczął się pierwszy etap prawdziwego wycofywania wojsk radzieckich z Afganistanu.
Liczebność 40 AO na ten moment wynosiła 100, 3 tysiące ludzi i rozlokowana była w 179 wojennych miasteczkach (32 garnizonach)

Od kwietnia do połowy maja 1988 roku, pododdziału z niedużych garnizonów (Asadabad, Bamian, Baraki, Gulbachar, Rucha, Czagczaran, Szachdżoj) były wycofane do głównych punktów dyslokacji swoich jednostek.

W maju – sierpniu opuściły Afganistan radzieckie jednostki z:
Dżelalabadu (66 samodzielna brygada zmotoryzowana (omsbr), 335 samodzielny pułk śmigłowców bojowych (obwp) i 15 samodzielna brygada specjalnego przeznaczenia (obrSpN), bez dwóch oddziałów),
Gazni (191 samodzielny pułk zmotoryzowany (omsp), 239 samodzielna eskadra śmigłowców (owe)),
Gardezu (56 gw. brygada desantowo-szturmowa (dszbr)),
Fajzabadu (860 samodzielny pułk zmotoryzowany (omsp)),
Kabulu (58 brygadę samochodową (awtbr), inne jednostki zabezpieczenia i obsługi).

Na południu były pozostawione: Łaszkargach (22 obrSpN, 205 owe), Kandahar (70 gw. omsbr, 280 owp ).
Z Kunduzu do ZSRR wróciły 181 samodzielny pułk śmigłowców (owp) i pododdziały zabezpieczenia 201 MSD (pozostałe jednostki dywizji były przegrupowane do Kunduzu w okręg Taszkurgana).
Ze składu 45 pułku saperów (isp) były wycofane bataliony: specjalnego minowania i drogowy.

W tym okresie z terytorium Afganistanu wycofano 50,2 tysiące ludzi - około 50 % całego składu osobowego 40 AO. Ze składu WWS 40 Armii, do osłony z powietrza wycofywanych jednostek, pozostawało na swoich lotniskach około 55 % samolotów i helikopterów (z tego frontowego lotnictwa – 90 %, armijnego – 35 %).

Afganistan 1979-1989, Ograniczony Kontyngent Wojsk Radzieckich, 40 ArmiaOd września do grudzień 1988 roku wycofywanie wojsk, na skutek próśb rządu afgańskiego, praktycznie wstrzymano. Oddziały 40 Armii kontynuowały koncentrację w dwóch dużych garnizonach (Kabul i Szyndand), które zamierzano opuścić w ostatniej kolejności, i wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, po których zamierzano się wycofywać (na zachodzie Szyndand – Kuszka, na wschodzie Kabul – Termez).

Po długich rozmowach, między afgańskim i radzieckim kierownictwem, 27 stycznia 1989 roku, wycofywanie wojsk wznowiono.

W styczniu – lutym 1989 roku Afganistan opuściły ostatnie zwarte jednostki.

15 lutego radziecko-afgańską granicę, na rzece Priandż, przeszedł dowódca 40 A generał B. Gromow pod osłoną batalionu rozpoznawczego z 201 MSD.

W 1989 roku 40 AO rozmieszczona zostaje na terytorium Kazachstanu, przeformowana na 59 Korpus Armijny
Po rozpadzie ZSRR 59 AK wszedł w skład sił zbrojnych Republiki Kazachstanu, w latach 90-tych korpus rozformowano.


Dowódcy 40 Armii Ogólnowojskowej podczas interwencji w Afganistanie:

* gen. J. Tucharinow (13 grudnia 1979 - 23 września 1980)
* gen. B. Tkacz (23 września 1980 - 7 maja 1982)
* gen. W. Jermakow (7 maja 1982 - 7 listopada 1983)
* gen. L. Gienierałow (4 listopada 1983 - 19 kwietnia 1985)
* gen. I. Rodionow (19 kwietnia 1985 - 30 kwietnia 1986)
* gen. W. Dubynin (30 kwietnia 1986 - 1 czerwca 1987)
* gen. B. Gromow (1 czerwca 1987 - 17 lutego 1989)


Wykaz wszystkich jednostek 40 Armii - Afganistan 1979-1989,

Źródło: http://www.rsva-ural.ru/library/mbook.php?id=63Opracował: Zbigniew "saperski" Ziemiński
Strona 2 z 2 < 1 2
Znajomi i partnerzy
Explosive.pl
us.mil.pl - Wojsko Rosyjskie i ZSRR
rekonstrukcje
strefa militarna
strefa militarna
SRH Siewiernaja
GRH Morpiech
Marskoj piechaciniec- morski piechur
stop_niewypałom
rsva
gazeta afganiec
stowarzyszenie saperów polskich
ghostteam.pl
71BPP

Welcome :)


Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie* Zarejestruj się!
* Zapomniane hasło?
Ostatnio dodane artykuły

NSP-N
NSP-D
Apteczka wz. 85
Apteczka AD
Afganistan a lewica.
Karbowiak o wojnie...
Służymy w morskiej...
Lotnictwo śmigłowco...
Afgańscy "trębacze"...
Pokłosie...
"Szturmowcy" z KGB
"Czarne tulipany"..
Renat Szafikow..
Narada w sztabie...
Łupy zwiadowców...
Mudżahedińscy jeńcy...
Afganistan 1979-1989...
Przekazanie strażnicy...

Kalendarium wojny


Afganistan - 1979
Afganistan - 1980
Afganistan - 1981
Afganistan - 1982
Afganistan - 1983
Afganistan - 1984
Afganistan - 1985
Afganistan - 1986
Afganistan - 1987
Afganistan - 1988
Afganistan - 1989

GRH "Morpiech"

GRH MORPIECH
Морская Пехота
СССР 1963-1991Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 39
Nieaktywowany Użytkownik: 1421
Najnowszy Użytkownik: evg_krivec
FORUM

 Afgancy.fora.pl, Afganistan, Morska Piechota, soviet naval infantry

Afganistan 1979-1989 na YouTube

Jesteśmy także na:Translator


Archiwum strony

 Afganistan, Afghanistan,archiwum