Raport o Armii Sowieckiej
Dodane przez saperski dnia 20. marzec 2011 10:00


 Dubynin, PGW, Północna Grupa Wojsk, Borne Sulinowo, LegnicaInteresujący artykuł Józefa Szaniawskiego z maja 1991 roku ("Orientacja na prawo" nr 5(75) maj 1991) o radzieckich wojskach PGW przebywających na terytorium Polski.
Ciekawy głównie dlatego że pokazuje "jak wtedy", krótko po 1989 roku, widziano sprawę Północnej Grupy i jej obecności na terytorium niepodległej już Polski.Raport o Armii Sowieckiej