299 Szkolne Centrum Morskiej Piechoty
Dodane przez saperski dnia 04. czerwiec 2011 10:52
299 Szkolne Centrum Morskiej Piechoty Floty Czarnomorskiej

299 SZKOLNE CENTRUM MORSKIEJ PIECHOTY
FLOTY CZARNOMORSKIEJ

299 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ВМФ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ЧФ299 Szkolne Centrum Morskiej Piechoty
Od początku reaktywacji po drugiej wojnie swiatowej, ponownego przywrócenia należytego miejsca, w WMF morskiej piechocie, pojawił się problem: gdzie przygotowywać i szkolić kadry oraz specjalistów dla pododdziałów radzieckiej morskiej piechoty.
Do 1955 roku "morskich piechocinców" przygotowywał do służby wydział morskiej piechoty Szkoły Siła Morskich w Wyborgu. Po jego likwidacji w 1955 roku, oficerów dla "morpiechów" zaczęto przygotowywać w Dalekowschodniej Wyższej Szkole Ogólnowojskowej im. marszałka ZSRR K. Rokossowskiego w Błagowieszczeńsku, gdzie otworzono wydział taktyki morskiej piechoty.
W ciągu 4 letniej nauki kursanci uczyli się dowodzenia plutonem MP podczas morskiego desantu i wszystkiego, co z desantowaniem z morza jest związane.


Podoficerów i szeregowców MP szkolono w szkolnych centrach wojsk lądowych, które nie miały specjalnych kursów i odpowiedniej kadry dla "morskich desantników", wiec szkolono ich jak zwykłą piechotę.
Wielu oficerów trafiało do morskiej piechoty po ukończeniu innych szkół ogólnowojskowych jak i specjalistycznych : broni pancernej, artyleryjskiej czy przeciwlotniczej. Oficerowie ci naturalnie taktyki MP nie znali i wszystkiego musieli uczyć się w linii.

Rozrost sił morskiej piechoty w ZSRR jak i notoryczny brak specjalistów MP wszystkich szczebli wymuszał potrzebę posiadania we Flocie swojej własnej szkoły-centrum do przygotowywania składu osobowego pododdziałów "morpiechów".

Powołać taką placówkę szkolną kierownictwo WMF (głównodowodzącym był wtedy admirał floty ZSRR S. Gorszkow) planowało kilka lat, ale nawet w wielkim ZSRR na nowe szkoły, zwłaszcza dla MP nie było ani pieniędzy ani politycznego poparcia.
Przełom nastąpił na początku lat 70-tych XX wieku.

W 1971 roku we Flocie Czarnomorskiej rozformowano 134 przybrzeżny dywizjon rakietowy (dowódca był wtedy podpułkownik W. Litwiszko).
Aby WMF nie straciła środków finansowych i materiałowych rozwiązanego dywizjonu zdecydowano się na jego bazie utworzyć szkolny pododdział do specjalistycznego przygotowania morskich piechurów.
Rozkazem Sztabu Generalnego WMF i poleceniem głównodowodzącego Marynarką Wojenną ZSRR, rozkaz nr 056 z 16 marca 1971 roku, wprowadzono organizacyjno-etatową strukturę Szkolnego Centrum Morskiej Piechoty.
Na podstawie tego rozkazu do 1 czerwca 1971 roku sformowano w Sewastopolu - 299 Szkolne Centrum Morskiej Piechoty (299 SCMP) WMF.

Organizacyjnie 299 SCMP składało się z:
· dowództwa,
· wydziału szkolnego- administracyjnego,
· katedr :
- przygotowania taktycznego,
- przygotowania specjalnego (morskiego spcenazu i inzynieryjnego),
- obsługi szkolno-bojowych maszyn.

Szkolne centrum bezpośrednio podlegało dowódcy przybrzeżnych wojsk rakietowych i artylerii i morskiej piechoty (BRAW i MP) Czarnomorskiej Floty, a w specjalnych zadaniach - głównemu specjaliście wojsk rakietowych i morskiej piechoty WMF.

W 299 SCMP przygotowywano marynarzy, sierżantów i oficerów do działań w morskim i powietrznym desancie, jaki i do realizacji zadań specjalnych (zwiadowczo-dywersyjnych) na tyłach przeciwnika.

299 Szkolne Centrum Morskiej Piechoty
Naukę przeprowadzano metodą 3 miesięcznych kursów (od 1974 roku - 4,5 miesięcznych) bez możliwości uzyskania przez kursanta przepustki.
Podstawowe zagadnienia szkolone w centrum to: taktyka, szkolenie ogniowe, rozpoznanie, ponadprzeciętne szkolenie fizyczne, szkolenie specjalistyczne – morski desant, szkolenie saperskie, elementy nurkowania i płetwonurkowania, no i jak w całych siłach zbrojnych ZSRR regulaminy, regulaminy i ... jeszcze raz regulaminy.
Kursanci i słuchacze uczyli się także topografii, struktur organizacyjnych obcych armii i flot, działania broni masowego rażenia i obrony przed jej skutkami, zasad samo i wzajemnej pomocy medycznej oraz przechodzili obowiązkowe szkolenie polityczne.

W zajęciach specjalnych wykorzystywano samoloty i helikoptery Sił Powietrznych Floty Czarnomorskiej, okręty 197 brygady okrętów desantowych (później 39 dywizji sił morskiego desantu) łodzie podwodne z 14 dywizji okrętów podwodnych, kutry brygady rakietowej, poligony i pasy taktyczne 810 brygady morskiej piechoty i 39 szkoły ratownictwa morskiego oraz własną bazę szkoleniową.

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i naziemnego szkolenia spadochronowego w 299 SCMP ( zbudowano do tego celu nowy ośrodek szkolenia spadochronowego) kursantów kierowano na komisje lekarską i po pozytywnej kwalifikacji dopuszczano ich do skoków z samolotów i helikopterów WWS CzF, stacjonujących w garnizonie Kaczyńskim.

Kadrę szkoleniowa w 299 SCMP w zasadzie kompletowano z oficerów, chorążych i podoficerów 810 samodzielnego pułku morskiej piechoty Floty Czarnomorskiej (810 spmp).
Na dowódcą centrum na rozkaz dowódcy WMF wyznaczono dotychczasowego dowódcę 810 spmp podpułkownika N. Dobrynina; zastępcą dowódcy został podpułkownik D. Nikulin; dowódcą kursów (dowódcą batalionu) mianowano kapitana O. Kołodzieja; a szefem sztabu batalionu majora W. Panina.
Starszym wykładowca na katedrze ogólnowojskowej i taktyki – dowódca kompani morskiej piechoty – zostaje starszy lejtnant Amirchanian; starszym wykładowca specjalnego przygotowania zostaje – dowódca saperów 810 spmp- major I. Chomicz; wykładowcą płetwonurkowania – dowódca plutonu płetwonurków 810 spmp – lejtnant N. Widec;
dowódcami szkolnych plutonów zostają – dowódcy plutonów morskiej piechoty – lejtnanci W. Rudenko, W. Szczirow i kapitan G. Polakow

Z innych pododdziałów Floty do centrum przeszli: zastępca dowódcy ds. politycznych major W. Szalimow z rozformowanego 134 „бронедивизионa" (134 brdn); wykładowca przygotowania powietrzno-desantowego - kapitan Stiepanow z WWS Floty.

299 SCMP rozlokowano w 116 miasteczku wojskowym w zatoce Kozackiej na półwyspie krymskim.

299 Szkolne Centrum Morskiej Piechoty
Dzięki uporowi i zmysłowi organizacyjnemu pierwszego dowódcy 299 SCMP, pułkownikowi N. Dobryninowi (pułkownikiem został we wrześniu 1973 roku) siłami własnymi żołnierzy, podoficerów i oficerów zbudowano i urządzono park szkolenia spadochronowego, wieżę spadochronową, urządzono klasy taktyki, przygotowania ogniowego i szkolenia specjalnego, urządzono ogródek saperski oraz miasteczko szkolenia inżynieryjnego, zbudowano pasy taktyczne i rozbudowany ośrodek szkolenia fizycznego.

Przygotowano i umocniono brzegi zatoki i przyległej do niej wyspy, na której własnymi siłami postawiono pomnik upamiętniający pierwszy morski desant morskiej piechoty Floty Czarnomorskiej w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (rzeźbiarzem był - marynarz K. Kalantarian).
Tylko drogi asfaltowe na terytorium wojennego miasteczka zbudowano na koszt i rozkaz dowództwa Floty.Na zaliczeniach z bojowego przygotowania zimowego i letniego semestru skład osobowy 299 SCMP brał udział w morskim i powietrznym desancie na morskim poligonie desantowym
( poligon Opek na półwyspie Kerczeńskim) pod dowództwem naczelnika wojsk przybrzeżnych Floty Czarnomorskiej .

Tysiące marynarzy i sierżantów, setki oficerów i chorążych przechodziło przez ćwierć wieku dobre specjalistyczne przygotowanie w 299 SCMP, wielu z nich do dnia dzisiejszego pełni służbę nie tylko w morskiej piechocie Floty Federacji Rosyjskiej, ale w wielu Flotach niepodległych państw post radzieckich.

W lipcu 1996 roku 299 Szkolne Centrum Morskiej Piechoty Floty Czarnomorskiej rozformowano. Nazwę i wyposażenie ruchome przekazano do Floty Bałtyckiej.Fragment filmu "Tor przeszkód" M. Tumaniszwiliego z 1986 roku.
Film ten kręcono na torze przeszkód 299 SCMP.
Fragment filmu "Czarne berety" W. Doszczenko z 1994 roku.
Film ten kręcono w koszarach 299 SCMP i 810 sbmp.
Bibliografia:

1. www.flot.com
2. S. Saratow U. Radiszczew "Beregowye wojska czernomorskogo flota". Sewastopol 1996.

Fotografie:
ze zbiorów autora

Opracował: Zbigniew "saperski" Ziemiński