Pasy morskiej piechoty ZSRR 1963 - 1991
Dodane przez saperski dnia 29. styczeń 2011 16:31
Pasy morskiej piechoty ZSRR 1963 - 1991

Pasy morskiej piechoty ZSRR 1963 - 1991

(do munduru codziennego i polowego)Pas wojskowy, zwanym także pasem głównym, to nieodzowny atrybut żołnierza radzieckiego.
Tak jak furażerka z gwiazdką, niebieski beret WDW, czy czarny mundur marynarza, tak pas z klamra na której widnieje wizerunek gwiazdy, to wielkie symbole Armii Radzieckiej zimnowojennego okresu.


pasy morskiej piechoty ZSRR, soviet naval infantry


Rok 1963, rok „reinkarnacji” morskiej piechoty ZSRR, jest rokiem szczególnym, wtedy to wprowadzono do użytku specjalnie dla MP stworzone nowe umundurowanie i zaopatrzenie, w tym nowe pasy polowe.

Kolejnym rokiem przełomowym był rok 1988 gdy to ujednolicono oporządzenie dla morskiej piechoty z resztą sił zbrojnych, wtedy także zaistniał nowy wzór pasa polowego.

Po roku 1991 rozpadł się wielki kraj, rozpadła się wielka armia i flota, zdziesiątkowano morska piechotę, ale jeszcze przez wiele lat pasy z symbolami WMF i Armii Radzieckiej były i nadal będą używane tak przez żołnierzy rosyjskich jak i siły zbrojne innych krajów postsowieckich.

Pasy (codzienne i polowe) sowieckiej morskiej piechoty 1963-1991
pas morskiej piechoty ZSRRPas generalski dla morskiej piechoty i WMF* ZSRR wz. 1969

Wprowadzony do użytku w morskiej piechocie i WMF ZSRR rozkazem nr 191 Ministra Obrony ZSRR z 26. lipca 1969 roku (Приказ МО СССР № 191 26. июля 1969 г.).

Skórzany, szerokości 5cm, lakierowano na czarno pas z koalicyjką w kolorze czarnym szerokości 2,5 cm. Koalicyjki produkowano w trzech rozmiarach 1, 2 i 3, a pasy w rozmiarach 1, 2, 3, i 4**).
Klamra mosiężna, odlewana o wymiarach 65x55 mm.
Przewidziany do noszenia z koalicyjka lub bez, wraz z mundurem codziennym i polowym przez generalicję morskiej piechoty i admiralicję we flocie.
Pas ten swym wyglądem nawiązuje do przedwojennego pasa codziennego dla dowódców (komisarzy) wojsk lądowych wz.1935 z charakterystycznym zapięciem na pojedynczy mosiężny pin.

W 1979 roku zmieniono nieznacznie rysunek mosiężnej klamry, i w takiej formie pas przetrwał do końca ZSRR w 1991 roku noszony w MP jak i w WMF.

Prawdopodobnie w latach 70-tych wyprodukowano, poza regulaminowo, serię pasów z klamrami malowanymi farbą w kolorze ochronnym. Jak dużo takich pasów wyprodukowano, gdzie, dla jakiej floty, nie wiadomo. Pojedyncze egzemplarze znajdują się w prywatnych kolekcjach w Rosji.
(foto:http://talks.guns.ru/forummessage/275/739814.html; dostęp: 17.06.2010)

oficerski pas morskiej piechoty ZSRR, soviet naval infantryOficerski pas do munduru codziennego i polowego wz. 1946

W 1946 roku postanowiono połączyć i ujednolicić dwa rodzaje przedwojennych modeli pasów oficerskich wojsk lądowych: polowy wz. 1932 i codzienny wz. 1935.
Tak powstał pas oficerski wz. 1946, brązowy dla wojsk lądowych i lotnictwa oraz czarny dla marynarki wojennej i morskiej piechoty.

Pas wykonany jest z jednego kawałka świńskiej skóry, szerokości 5 cm, lakierowany na czarno, ze skórzaną koalicyjką w kolorze czarnym szerokości 2,5 cm.
Pas od lica podszyty cienką skórką w kolorze naturalnym.
Pasy produkowano w czterech rozmiarach 1, 2, 3 i 4, a koalicyjki robione były w trzech rozmiarach 1, 2 i 3).

Pas był przewidziany do noszenia z koalicyjką lub bez, w umundurowaniu codziennym i polowym przez oficerów, chorążych i żołnierzy nadterminowych którym przysługiwał mundur wzoru oficerskiego.

Do roku 1969 (występuje także w późniejszych produkcjach) pasy były zaopatrzone w ażurową, niklowaną (chromowana lub alpakowa) zapinana na dwa „bolce” klamrę jak i skórzana podkładkę pod nią (na zdjęciu obok).
Po 1969 roku większość pasów jest z klamrami mosiężnymi (odlewane, później wytłaczane) i nie mają podkładki pod klamrą, nadal zapinane są na dwa bolce.

pas skórzany morskiej piechoty ZSRR, soviet naval infantryPas do munduru codziennego wz. 1955

Wprowadzony do stosowania w morskiej piechocie i WMF ZSRR rozkazem nr 105 Ministra Obrony ZSRR z 30. lipca 1955 roku (Приказ МО СССР № 105 30. июля 1955 г.) jako pas wyjściowy, codzienny i polowy dla marynarzy i sierżantów WMF i MP.

Pas wykonany z jednego kawałka świńskiej skóry, szerokości 45 mm, lakierowy na czarno, zaopatrzony w nakładaną, przesuwną (przesuwaniem po pasie klamry regulowano rozmiar pasa) tłoczoną klamrę mosiężną („leworęczną”) z symbolem WMF; jako zapięcie zastosowano mosiężny wyprofilowany drut zaszyty na końcu pasa.
Produkowany w trzech rozmiarach 1 i 2.

Od 1963 roku pas ten był użytkowany jako pas do munduru wyjściowego i codziennego dla marynarzy i sierżantów WMF i MP (w nielicznych przypadkach użytkowany także jako pas polowy).

W latach 80-tych wprowadzono w WMF ZSRR pas wykonany z pcv z klamrą identyczną jak w pasie skórzanym ale ze zmienionym zapięciem które także można było przesuwać i regulować długość pasa. Pas ten nie był nigdy dobrze przyjęty w MP, dyshonorem „morpiecha” było mięć „plastik” zamiast skóry.

pas polowy morskiej piechoty ZSRR, soviet naval infantryPolowy pas parciany dla morskiej piechoty wz. 1963

Wprowadzony został do użytku w oddziałach i pododdziałach morskiej piechoty ZSRR decyzją Rady Ministrów ZSRR nr 1036-361 z 26 września 1963 roku na podstawie rozkazu nr 247 Ministra Obrony ZSRR z 1963 roku „O wprowadzeniu nowych mundurów dla AR i WMF ZSRR” (Приказ МО СССР 1963 года №247 „О введении новой формы одежды для ВС и ВМФ СССР”) nowy model pasa polowego dla marynarzy i sierżantów MP.

Parciany pas szerokości 45mm pokryty czarnym elastycznym tworzywem, zaopatrzony w tłoczoną stalową (awers ocynkowany, rewers malowany farba olejną – zdjęcie obok) klamrę wz. 1955 z symbolem WMF ZSRR.

Zasada regulacji jak w pasie skórzanym wz. 1955.
Pas zakończony z jednej strony stalowym okuciem, z drugiej zaszytą stalowa ocynkowaną wytłoczą będącą zapięciem pasa.
Pas produkowany w trzech rozmiarach 1 i 2.

Do roku 1988 był wykorzystywany przez marynarzy i sierżantów morskiej piechoty jako pas do munduru polowego letniego i zimowego wz. 1963 oraz do letniego munduru polowego wz. 1985.
Noszony samodzielnie lub z szelkami oporządzeniowymi wz. 1963.

pas polowy morskiej piechoty ZSRR, soviet naval infantryPas polowy parciany dla morskiej piechoty wz. 1988

Chcąc ujednolicić oporządzenie polowe wojsk lądowych i WMF wprowadzony został do użytkowania w oddziałach i pododdziałach morskiej piechoty ZSRR rozkazem nr 250 Ministra Obrony ZSRR z 4. marca 1988 (Приказ Министра обороны СССР № 250 4 марта 1988 г. ) parciany pas polowy wz. 1988 dla marynarzy i sierżantów MP.

Pas identyczny konstrukcyjnie jak polowy pas parciany wz. 1963.

Zmiany w porównaniem ze wz. 1963 to:

  • stalowa, wytłaczana klamra zarówno na awersie jak i na rewersie jest natryskowo pomalowana farbą olejną w kolorze ochronnym,
  • parciana taśma wz. 1955 pokryta jest elastycznym laminatem w kolorze brązowym.

Pas produkowany w trzech rozmiarach 1 i 2.
Noszony samodzielnie lub z szelkami oporządzeniowymi wz. 1955 tylko przy kamuflażowym umundurowaniu polowym letnim wz. 1982 i kamuflażowym mundurze zimowym wz. 1984.

Zdjęcia:
o ile nie zaznaczono inaczej ze zbiorów autora


Bibliografia:
1. Правила ношения военной формы - 1955
2. Правила ношения военной формы - 1969
3. Правила ношения военной формы - 1974
4. Правила ношения военной формы - 1988


Opracował: Z. Ziemiński "saperski"